วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คิดถึง GIFTED THAI รุ่นที่ 1

รายชื่อ ม.6/13 ก ปีการศึกษา 2550
1.นายโยธิน สังขพันธ์ 6.น.ส.ชฏาภรณ์ เพ็งภู่ 11.น.ส.ภิญญารัตน์ รุ่งเช้า
2.นายณพล บริบูรณ์ 7.น.ส.ตติญา พวกแสน 12.น.ส.วรรณวิษา ภูยาธร
3.น.ส.เบญจพร ศงสนันทน์ 8.น.ส.นิตยา ม่วงแก้ว 13.น.ส.ศิริลักษณ์ ประชากุล
4.น.ส.คันธารัตน์ ทับทอง 9.น.ส.ปรีชญา ชื่นชีพ 14.น.ส.สุวิมล รามาตย์
5.น.ส.ชไมพร มีศิริ 10.น.ส.ภัสสร กุลหงวน 15.น.ส.อิสราพร พ้องพงษ์ศรี


GIFTED THAI VOL.1
O งามตระการ อุทยาน กิ๊ฟเต็ดไทย
รุ่นแรก ดูสดใส หลากคิดฝัน
สะพรั่งพร้อม คุณค่า มาครบครัน
ในลานฝัน หมายชูค่า ภาษาไทย
O โยธิน ณ พล อิสราพร
คันธารัตน์ ชไมพร ช่างสดใส
สุวิมล ภัสสร อรไท
ศิริลักษณ์ กระฉ่อนไกล ในความงาม
O ชฎาภรณ์ ผู้นำ คิดเด่นชัด
วรรณวิษา ปฏิบัติ น่าเกรงขาม
ภิญญารัตน์ ปรีชญา สง่างาม
นิตยา พยายาม มุ่งรักเรียน
O หอมผกา หลากสี มีหลายกลิ่น
งามประทิน กลิ่นผกา นำมาเขียน
จงสืบสาน ภาษาไทย ใช่แต่เรียน
ความเป็นไทย ไม่เปลี่ยนค่า น่านิยม
ครูกิตติยา สุบรรณจุ้ย

กิ๊ฟเต็ดไทย รุ่น 1 พิบูลฯ 108
O กิ๊ฟเต็ดไทย รุ่นหนึ่ง ตรึงทั่วถิ่น
น่ายลยิน ในความรู้ คู่ความฝัน
สิบสามหญิง สองชาย หลายชีวัน
เหมือนของขวัญ จากฟากฟ้า มา”พิบูลฯ”
O เกือบสามปี ความดี บ่มีจาก
มิอาจพราก ภาษาไทย ให้หายสูญ
เรานั้นรัก หวงแหน แสนอาดูร
และเทิดทูน ความเป็นไทย ให้ยืนยง
O มาวันนี้ ต้องจากไป ด้วยใจรัก
ขอพิทักษ์ น้อมนำ คำประสงค์
ผองกิ๊ฟไทย เคียงกาลคู่ อยู่ยืนยง
แม้นชีพปลง ไม่ลืมถิ่น กลิ่น”ประดู่แดง”
นายโยธิน สังขพันธ์
6 กุมภาพันธ์ 2551

มอบแด่ ศิษย์ทุกคน
O ต่อแต่นี้ ไม่มีใคร มาตักเตือน
อย่าแชเชือน ตั้งสติ มิลืมหลง
อนาคต อยู่ที่เรา เฝ้าพะวง
จงมั่นคง หมั่นทำดี ทุกวี่วัน
O พ่อแม่ครู หวังดี ที่บ่นว่า
ด้วยจริงใจ จงไขว่คว้า สู้สิ่งฝัน
พบลำบาก จงอดทน สู้กัดฟัน
คิดถึงฝัน สมหวัง ดังตั้งใจ
ครูกิตติยา สุบรรณจุ้ย

มอบให้ศิษย์ทุกคน
O กิ๊ฟไทยรุ่นหนึ่งนี้ มีเพียร
ศิษย์สิบห้าต่างเรียน เร่งรู้
ศาสตร์ไทยพูดอ่านเขียน เพื่อสื่อ สารนอ
ขอกิ๊ฟไทยทุกผู้ ผ่านเอ็นทรานซ์ทั่วเทอญ.
ครูศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ