วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การยอมรับความแตกต่าง คือหนทางสร้างสามัคคี

ในความต่างมีความเหมือน - ในความเหมือนมีความต่าง

เหมือนหรือแตกต่าง


ความเหมือนที่แตกต่าง
O ความรู้คือการรับรู้คู่ศึกษา อ่านตำราฟังบรรยายมากมายเหลือ
แต่รู้จริงต่างรู้มากอยากคลุมเคลือ กลายเป็นเหยื่อของตำราฆ่าตัวเอง
O ตัวอย่างคือสังคมไทยในวันนี้ แบ่งเป็นสีแบ่งเป็นขั้วอวดตัวเก่ง
ชัยชนะคืออำนาจให้หวาดเกรง ไม่ข่มเหงก็ข่มขู่เหนือผู้แพ้

เหมือนหรือแตกต่าง
O ชัยชนะคือปลายฝันอันสูงส่ง คนลุ่มหลงสร้างรอยทางอย่างแน่วแน่
ชัยชนะสร้างสุขได้ไม่ผันแปร คนอ่อนแอคือฐานรองของสังคม
O ก่อนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย มีน้ำใจปรองดองสองสุขสม
แพ้เพื่อพรุ่งมุ่งชัยได้ปรารมภ์ หลักแห่งพรหมคือทางสร้างสมดุล


เหมือนหรือแตกต่าง
O ความรู้จริงของผู้ซึ่งถึงสัจจะ ใช่มุ่งแต่เอาชนะแค้นเคืองขุ่น
ก่อนใครแพ้ชนะหรือถือเป็นคุณ ต่างค้ำจุนให้เห็นธรรมนำแนวทาง
O ชนะแพ้นั้นมีแง่ในความเหมือน มีคลาดเคลื่อนมีส่วนคล้ายใช่แตกต่าง
ดูอย่างวัยก็เห็นจริงสิ่งอำพราง คนคือร่างวัยเวียนวัฏสัจธรรม

เหมือนหรือแตกต่าง
O ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่คือใครแน่ หรือรอแพ้เพื่อมุ่งชัยให้น่าขำ
ผู้แพ้ที่แพ้จริงฤาใครจำ ประชาชนตาดำดำแพ้ร่ำไป
O เมื่อชาติไทยคนไทยจวนใกล้แพ้ จะมิแย่กว่าหรือคือเรื่องใหญ่
เจตนาถ้าทำเพื่อเกื้อปวงไทย ต้องตั้งใจยึดพระธรรมนำนาวา

เหมือนหรือแตกต่าง

เหมือนหรือแตกต่าง
O ธรรมแห่งวงศ์กษัตริย์ไทยให้สำนึก น้อมรำลึกบารมีศรีสง่า
ทุกพระองค์เรียนรู้เพื่อเกื้อประชา คือที่มาของชาติไทยในวันนี้
O ถ้าเรียนรู้เพื่อยืนบนผลประโยชน์ จะก่อโทษก่อภัยไปทุกที่
ถ้าเรียนรู้เพื่อพอเพียงเคียงความดี สามัคคีจากความต่างสร้างสมดุล
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ

เหมือนหรือแตกต่าง
เหมือนหรือแตกต่าง

ในความต่างมีความเหมือน - มีความเหมือนในความต่าง
" คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง "
ว. วชิรเมธี