วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ยิ้มแห่งสยาม

ยิ้มแห่งสยาม
Thailand the land of smile
O " Thailand the land of smile ยิ้มง่ายแต้มหน้าพาฉงน
สุขง่ายลืมง่ายหายกังวล ผู้คนเมตตาเกื้อการุณ "
O ลูกทัวร์ใกล้ไกลให้ความเห็น ประเด็นดินแดนแสนอบอุ่น
ดอลล่าร์ดอลไหนได้เจือจุน บุญคุณท่วมใจไม่เคยลืม
O เรื่องแชร์หารด้วยขอช่วยจ่าย อย่าหมายพี่ไทยจะได้ปลื้ม
เงินถุงเงินถังกระทั่งยืม ด่ำดื่มขอเด่นเป็นเจ้ามือ
O ใจพระคล้องพระแขวนระคอ หลวงพ่อดีดีมียึดถือ
น้อมนำสัจจะธรรมะคือ อออือแก้ต่างเข้าข้างตัว
O ศีลห้าฆ่าสัตว์เพื่อหน้าที่ สุรานารีใช่ของชั่ว
รางวัลชีวิตใช่เมามัว ไม่กลัวจิตใฝ่ใต้ร่มธรรม

O สบายสบายใช้ชีวิต ไม่เคยยึดติดคิดทางต่ำ
ดำรัสคำพ่อก็น้อมนำ เลือกทำเลือกหาค่าตอบแทน

O เก็บเบี้ยเก็บออมถนอมใช้ เมื่อไรจักเห็นเป็นเงินแสน
กอบโกยอดทนคนดูแคลน ชั่วแล่นเพิ่มค่าคงกว่าล้าน
O ใครเลวใครดีถ้าดีด้วย เข้าช่วยเต็มใจไม่ต่อต้าน
อารมณ์ใช้ข่มอุดมการ วิญญาณยอมแลกประโยชน์ตน
O ชีวิตตายซากไร้รากแก้ว หมดแล้วศักดิ์ศรีมีเหตุผล
หายใจลืมตารู้ว่าคน สับสนสับฝ่ายอยู่หลายครา
O ความคิดสองขั้วตัวต้นเหตุ แดงเหลืองอาเพศกิเลสหนา
ไม่เลิกไม่ละแสนระอา ขมาแพ้ยอมขอพร้อมตาย
O สมเพชเหตุการณ์นานพอแล้ว สิ้นแววรวมใจไทยทุกฝ่าย
รอยยิ้มคือไฟไหม้มลาย กลางสายกระแสธารโลกีย์
O ทิ้งเมืองกลับฐานถิ่นบ้านเก่า เพื่อค้นรากเหง้าแห่งศักดิ์ศรี
หาตนหาตีนแต่เดิมที สกุลเรานี้จงสืบสาน
O หลงลืมรักดินถิ่นกำเนิด ช่วยชูช่วยเชิดศาสตร์พื้นบ้าน
รอยยิ้มจางลับกลับชื่นบาน ลูกหลานเลือดไทยสายเดียวกัน
O จะรอชาติไหนมาให้รัก ชาติหน้าก็จักแค่ความฝัน
สิ้นรักสิ้นไทยใจผูกพัน เมื่อนั้นสยามสิ้นรอยยิ้ม .
THAILAND THE LAND OF SMILE
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ