วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฉลองเทียนเมืองดอกบัว (บ้านเกิด)

ฉลองเทียนเมืองดอกบัว (บ้านเกิด)
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เปลวเทียนมลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ ชีวิตมลายไป เพื่อสิ่งใดเหลือไว้แทน O เทียนพรรษาเมืองอุบลน่ายลนัก ยังประจักษ์ความยิ่งใหญ่หาใครเหมือน งามรอยยิ้มเจรจาผู้มาเยือน ฮอดชานเฮือนถิ่นเฮาเฮาเบิ่งแยง O เมืองแหล่งธรรมนำไทยย้อมใจราษฎร์ เมืองนักปราชญ์นักกวีมีทุกแห่ง ผาแต้มยุคหินเก่าเฮาฮักแพง มากเกาะแก่งแอ่งแม่โขงโยงสัมพันธ์ O เทียนเรืองรองรุ่งฟ้าใกล้หน้าฝน วิถีชนพุทธพิธีที่ยึดมั่น ตกแต่งเทียนเข้าพรรษามาประชัน ร่วมสร้างสรรค์พุทธศิลป์ด้วยยินดี O อันต้นเทียนใหญ่โตโอฬารนัก ทั้งสลักพิมพ์หล่อทอศักดิ์ศรี ทุกคุ้มย่านสานศรัทธาทั่วธานี จึงเกิดมีสืบตำนานเป็นงานบุญ O ทุ่งศรีเมืองเทียนเรืองงามยามมาเห็น มีเดือนเพ็ญพาดฟ้าพาอบอุ่น ฉลองธรรมล้ำวิสุทธิ์พุทธคุณ โปรดค้ำจุนดลไทยสุขพ้นทุกข์เทอญ.

ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ