วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

หนังสือภาษาไทยสอนอ่านที่ควรอนุรักษ์ดอกสร้อยภาษาไทย
O หนังเอ๋ยหนังสือ
ปกบอกชื่อภาษาไทยใช้ฝึกอ่าน
เป็นแบบเรียนชั้นประถมมานมนาน
สอนลูกหลานกอ-อา-กาภาษาไทย
O กอ-อะ-กะ-กอ-อา-กา-กอ-อิ-กิ-กอ-อี-กี
ต่างยินดีท่องประชันกันยกใหญ่
เด็กวันนั้นผ่านวารกาลแห่งวัย
ต่างภูมิใจรู้คุณค่าภาษาเอย.
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ