วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สุขใจยามยืนเคียงอยู่เวียงจันทร์

คึดฮอดชาติลาว

บ้านพี่เยือนเฮือนน้อง
ประเทศ สปป.ลาว คึดฮอดคราวมายามเที่ยวกินดื่ม
จากเวียงจันทร์ดั้นเยือนเขื่อนน้ำงึม ยากจะลืมความสัมพันธ์ปันน้ำใจ


ทัวร์สว.มักม่วนชวนกันเที่ยว หน้าเซียวเซียวบอกชราอายุขัย
กลุ่มสว.สื่อภาษาว่าสูงวัย มุ่งมาไกลถึงเมืองงามนามเวียงจันทร์แลถิ่นฐานบ้านเรือนที่เรืองรุ่ง ไม่เฟ้อฟุ้งแรงงามสมานฉันท์
อยู่เพียงพอก่อธรรมนำสัมพันธ์ สร้างสุขสันติ์เพื่อประชาพาร่มเย็นโอ้เมืองน้องครองชีวาน่าเอาอย่าง ร่วมหนทางพออยู่กินสิ้นทุกข์เข็ญ
ถ้าละโลภและกิเลสเหตุลำเค็ญ คงพบเห็นสุขประชาที่ถาวร .


ซำบายดี.....เวียงจันทร์