วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ย้อนรำลึกอดีตวันสถาปนาฯ - 23 กรกฎาคม 2442

ย้อนรำลึกอดีตวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 23 กรกฎาคม 2442
หลวงปู่ เนียม ภุมมสโร ท่านก่อตั้งพิบูลฯยุคแรก ณ วัดเสาธงทอง มีนักเรียน 18 คน
หลวงพ่อขาว วัดพระยาออก - พระประจำ ร.ร.พิบูลฯยุคที่ 4

กำเนิดพิบูลวิทยาลัย 4 สมัย
เสาธงทอง / วิชาเยนทร์ / พระนารายณ์ / พิบูลวิทยาลัย
ฯ พณ ฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนพิบูลฯ ยุคที่ 4

ผอ.ชงค์ วงษ์ขันธ์ - ผู้สร้างรากฐานความรุ่งเรืองของโรงเรียนมาถึงปัจจุบัน

เพลงพิบูลวิทยาลัย

พิบูลวิทยาลัย ก้องเกียรติไกลในพารา
แหล่งอบรมจริยา การศึกษาเพื่อเยาวชน
พิบูลวิทยาลัย แหล่งรวมน้ำใจทุกคน
หมั่นฝึกฝนสร้างตน เราทุกคนมุ่งแต่ทำความดี
มานะ วินัย ยึดมั่นไว้ใส่ดวงฤดี ซื่อสัตย์สามัคคี
ชีพยอมพลี แด่ผองพวกเรา
พิบูลวิทยาลัย แม้อยู่ในวัยยังเยาว์
ถิ่นที่เคยแนบเนาว์ สร้างสรรค์เราให้มีคุณธรรม
( ซ้ำทั้งเพลง เปลี่ยนท่อนแยก )
ขอน้อมดวงมาลย์ กราบกรานแทบพื้นปฐพี
หลวงพ่อขาวเรามี เป็นหลักชีวีแด่ผองพวกเรา.

แชมป์วงดุริยางค์ประเทศไทย 3 สมัย

ตึก 3
นักเรียนฝึกหัดครูจากกรุงเทพฯใช้ร.ร.พิบูลฯเป็นสถานที่เรียน เพื่อหลบภัยการทิ้งระเบิด
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณพ.ศ.2487

ครูเก่า - หอประชุมภุมมสโร

รำลึกแด่ศิษย์พิบูลฯทุกรุ่น - ทุกวัย

ดอกประดู่แดง - ดอกไม้ประจำโรงเรียน
นักเรียนพิบูลฯ ม.ต้น - ก็มีนะจ๊ะ !
ครูเก่า - ตึก 3

ครูเก่า - ตึก 4
เพลงศักดิ์ศรีพิบูลวิทยาลัย

โรงเรียนที่ดี ศักดิ์ศรีพิบูลวิทยาลัย
สมนามยิ่งใหญ่ ประดับอยู่ในเมืองลพบุรี
เขียวแดงสีเรางามสง่า ถิ่นที่ศึกษาของปวงน้องพี่
ภาคภูมิในฤดี วันนี้คืนสู่สถาบัน

ร่วมรื่นเริงใจ สดใสไกลใกล้ได้มารวมกัน
ซึ้งในสัมพันธ์ ชุ่มชื่นชีวัน สุขสันต์ปรีดา
เขียวแดงเข้มแข็งชาวพิบูล รุ่งเรืองจำรูญพิบูลก้าวหน้า
กลับมาได้พบพา ศรัทธาพร้อมหน้าสามัคคี.

รวมครูเก่าและผ.อ.ชงค์ วงษ์ขันธ์ ครั้งเมื่อมีชีวิต

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19
ภูมิแผ่นดินนวจอมผไทลุศุภฤกษ์
ผองชนจะก้องเกริก พิจารณ์
ค้อมบังคมสดุดีถวายพระชนม์วาร
แปดสิบบริบาล ประชา
โอบุญแห่งภวพ้องพิลาส ธ กรุณา
เสพสุข ฤ ทุกข์ครา อุดม
อุ่นฟ้าอุ่นผิวทั่วสกนธ์กลจะพรม
ฉ่ำฟ้าพิรุณรมย์ หทัย
พ้นโลกพ้นมนภพ ณ แดนสุขวลัย
ปกฟ้าคุณาใด ประมาณ
หกสิบฉัตริยราชย์มหาวรสราญ
ผองไท ธ ภูบาล นิกร
สวมเสื้อเหลืองดุจกล่าวพจีศศิบวร
เปล่งแสงพระจันทร กรุณ
สีเหลืองย้อมหทยาประชานิกรบุญ
ศรัทธาจะค้ำจุน สยาม
ยี่สิบสามกรกฎพิบูลพิริยะงาม
ก่อตั้งสถาปน์ราม เจริญ
ร้อยเก้าปีสิริเรืองสวัสดิ์สหเผชิญ
พิบูลจะก้าวเดิน ประสาน
ตามรอยบาทบิตุเรศศิโรตม์ศิระจะกราน
สอนศิษย์ดุจักงาน พระองค์
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ

ม.6/15 - พ.ศ.2547

ลูกพิบูลจงเจริญ! ! ! - คิดถึงจึงทำไปได้ / / /