วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

มุทิตาคารวะด้วยความอาลัย


บุคลากรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ขอมุทิตาคารวะ
ด้วยความอาลัย
แด่
20 ผู้เกษียณอายุราชการและเออลี่
ในปีการศึกษา 2551

เออร์ลี่ที่สมหวัง 2551

O ลานวิหารหลวงพ่อขาวดูเศร้าโศก
โพธิ์เคยโบกไกวกิ่งไม่ติงไหว
พ่อนั่งซึมเหี่ยวห่อเหมือนท้อใจ
ฤาอาลัยครูพิบูลฯอาดูรจริง


O กันยานี้ครูมีมาจะลาจาก
เยอะมากมากหวั่นใจไปทุกสิ่ง
เคยสอนสั่งเคยเป็นหลักได้พักพิง
จะมาทิ้งโรงเรียนแล้วหรือแก้วตา
O ยังจำภาพครูแนบแหบเสน่ห์
เสียงทองแดงโฉเฉ"แหลงไหร่หว้า"
แนบคนดีสามีขวัญอนัญญา
เทพอุ้มมาสมสู่เป็นคู่บุญ


O ครูชูชีพเพียงเห็นหลังยังจำได้
พ่อผมดกปรกไหล่อย่าเคืองขุ่น
สอนคณิตคิดเก่งหนอนะพ่อคุณ
อย่าเฉียวฉุนพ่อเศรษฐีศรีโรงเรียน

O กรรณิการ์เคยสง่าหัวหน้าหมวดฯ
ไม่เอยอวดอาทรสอนอ่านเขียน
มืออย่างเธอถึงขั้นเป็นชั้นเซียน
เออร์ลี่เปลี่ยนทางชีวิตคิดถึงจัง


O สาวประทวนโฉมงามทรามสวาท
เธอผุดผาดเอวองค์ดุจวงศ์ถัง
ผิวพรรณจีนหมวยเกี๊ยะน่าเลี้ยะจัง
แต่น่าชังที่วาทีเธอมีตรึม


O ลูกสาวพ่อชื่อสุวรรณนั้นเป็นหนึ่ง
มีมาดซึ่งดูเก่งแลเคร่งขรึม
ยิ้มไม่มากอยากบ่นนำเสียงพัมพึม
ใครเห็นซึมสู้ไม่ไหวในผลงาน

O เพื่อนลูกชีพแบบบังเอิญเจริญศักดิ์
ความน่ารักรูปหล่อให้พอผ่าน
ผิวผุดผ่องไร้ราคีไม่มีปาน
เรื่องแปลนบ้านรู้จริงยิ่งกว่าใคร


O จริยามีวาจาเป็นอาวุธ
ถ้าบอกหยุดนักเรียนหยุดกลัวกันใหญ่
ด้วยปากร้ายใจดีไม่มีภัย
แต่อย่าได้ท้าลองต้องขอเตือน


O พ่อคำนึงนึกมาพาใจหาย
ลูกหญิงชายลับลอยมาคล้อยเคลื่อน
เกษียณหายเออร์ลี่ห่างต่างวันเดือน

กลับมาเยือนพ่อบ้างอย่าร้างลา


O ลูกธงชัย สัมฤทธิ์ สุรางค์รัตน์
ลูกจะตัดพ่อไปกระไรหนา
ทั้งจำนง สมจิตร์ คิดระอา
จะหนีหน้ายกขบวนด่วนจากจรO เสียงแว่วแว่ว"หลวงพ่อขาวดูเศร้าสร้อย"
โถเด็กน้อยจงหยุดนั่งฟังพ่อก่อน
หลายร้อยปีพ่อนั่งเฝ้ามาเว้าวอน
เฝ้าให้พรเฝ้าปกปักรักห่วงใย

O ลูกเหลนโหลนศิษย์เขียวแดงรุ่นร้อยเก้า
พ่อห่วงเจ้าแต่เจ้าหวงห่วงพ่อไหม
พ่อวอนขอศิษย์พิบูลฯรุ่นต่อไป
หลอมดวงใจอย่าแห้งเหือดเลือดเขียวแดง.
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณO ธีระ ศิษย์เอกอ้าง ธรรมญาณ หนึ่งนา
รอด ที่เรียนเชี่ยวชาญ ท่านชี้
อัมพร ว่ากว้างปาน ใดเปรียบ เทียบนอ
คุณพระอาจารย์นี้ ยิ่งฟ้าใดเสมือน .

ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ


สุพจน์ พูนนาค

O สุ คือดีดีพร้อมถนอมเกียรติ
ไม่เคยเหยียดย่ำใครให้ขุ่นหมอง
พจน์ คือถ้อยวาทีที่หมายปอง
แต่จำต้องเพียงหมายเพราะอายพจน์
พูน ปัญญาสมค่าครูผู้สอนสั่ง
ประดุจดั่งทรัพย์ที่ไม่มีหมด
นาค คือเกียรตินาคีที่งามงด
จะปรากฏชื่อไว้ไปนิรันดร .

ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ

เจริญศักดิ์ จามรวรรณ

O เพื่อนลูกชีพแบบบังเอิญเจริญศักดิ์
ความน่ารักรูปหล่อให้พอผ่าน
ผิวผุดผ่องไร้ราคีไม่มีปาน
เรื่องแปลนบ้านรู้จริงยิ่งกว่าใคร.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ


ชูชีพ ชูกิตติพันธ์

O ครูชูชีพเพียงเห็นหลังยังจำได้
พ่อผมดกปรกไหล่อย่าเคืองขุ่น
สอนคณิตฯคิดเก่งหนอนะพ่อคุณ
อย่าเฉียวฉุนพ่อเศรษฐีศรีโรงเรียน.ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ

แนบ ฉิมเรือง


O ครูเอ๋ยครูแนบ
เสียงแหบดี.เจ.เสน่ห์เหลือ
มุกมากมีแถมแจมเจือ
ชาติเชื้อชาวใต้ใจนักเลง
สร้างฐานะครอบครัวที่อบอุ่น
ลูกหลานเกื้อหนุนด้วยความเก่ง
น้ำใจดีเด่นเป็นกันเอง
ไม่มีเบ่งบอกศักดิ์ศรีพี่แนบเอย.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณO นิตยา นวลสาลี
ครูท่านนี้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ทั้งคำศัพท์ประโยคพจน์บทสนทนา
สอนดั่งว่าเป็นเครือญาติต่างชาติจริง
เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
ต้องอดทนทำหน้าที่ที่ใหญ่ยิ่ง
มีผลงานฝากไว้ให้อ้างอิง
คือยอดหญิงลูกเขียวแดงแกร่งจริงเอย.

ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณO สมนา ปนาทกูล
อาดูรเกษียณมาลาหลีกหาย
ความรู้ความดีมีมากมาย
เสียดายอาลัยจะไกลตา
ถ้าพักเบื่อมาช่วยเหลือโรงเรียนหน่อย
สมาคมฯยังคอยให้ช่วยหนา
สายเลือดพิบูลฯชื่อสมนา
กลับมาอีกครั้งยังรอคอย.
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณกรรณิการ์ คำพุฒ


O กรรณิการ์เคยสง่าหัวหน้าหมวด
ไม่เคยอวดอาทรสอนอ่านเขียน
มืออย่างเธอถึงขั้นเป็นชั้นเซียน
เออลี่เปลี่ยนทางชีวิตคิดถึงจัง.ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ


จริยา เหมือนชู


O จริยามีวาจาเป็นอาวุธ
ถ้าบอกหยุดนักเรียนหยุดกลัวกันใหญ่
ด้วยปากร้ายใจดีไม่มีภัย
แต่อย่าได้ท้าลองต้องขอเตือน.ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ


ประทวน อ่อนไสว


O สาวประทวนโฉมงามทรามสวาท
เธอผุดผาดเอวองค์ดุจวงศ์ถัง
ผิวพรรณจีนหมวยเกี๊ยะน่าเลี้ยะจัง
แต่น่าชังที่วาทีเธอมีตรึม.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ


O ลูกสาวพ่อชื่อสุวรรณนั้นเป็นหนึ่ง
มีมาดซึ่งดูเก่งแลเคร่งขรึม
ยิ้มไม่มากอยากบ่นนำเสียงพัมพึม
ใครเห็นซึมสู้ไม่ไหวในผลงาน.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณวันทนา รู้เจริญ


O ครูสตรีหนึ่งนั้น วันทนา
สมชื่องามจรรยา นอบน้อม
คหกรรมศาสตร์วิชา สอนสั่ง ถ้วนแฮ
ศิษย์ต่างก้มกราบค้อม ส่งท่านวันเกษียณ.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณสมพิศ รัตนสุวรรณ


O ครูสตรีสมพิศพ้อง วันทนา รู้แล
สอนร่วมคหกรรมมา ไม่ท้อ
หน้าที่ต่างนำพา เพื่อศิษย์ พิบูลฯนอ
การเกษียณมาเล่นล้อ กลับเหย้าเนาสถาน.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ
O รัตนา สังฆกิจ
งามพิศ สมนาม ความหมาย
แก้วมณี แวววาม อร่ามพราย
เปล่งประกาย คู่กาล มานานปี
ยามเยาว์ เป็นศิษย์ เขียวแดง
พิบูลฯแหล่ง ศึกษา สง่าศรี
จิตใจ เยี่ยงชาย ชาตรี
วาที ผูกมิตร สัมพันธ์.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณO สุปาณี หลำพรหม
เหมาะสมครูคณิตฯคิดคูณหาร
มุ่งสั่งสอนท่านถือคือหลักการ
เรื่องผลงานส่วนตัวไม่มัวคิด
ทุกวันตั้งใจได้สั่งสอน
อาทรความรู้ฐานครูศิษย์
มีธรรมนำชัยให้ชีวิต
ผลอุทิศดลสุขทั่วครอบครัวเทอญ.ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณO ระเบียบ นาอุดม
ศิษย์ชื่นชม ผลงาน การศึกษา
นับสิบปี ที่ทำ ช่วยนำพา
อังกฤษให้ เป็นวิชา ที่ควรรู้
ผลจากเพียร ทุ่มเท เสียสละ
คุณค่าจะ ย่อมคง ดำรงอยู่
เกษียณไป สมค่า คำว่าครู
ขอเชิดชู ครูแท้ ของแม่พิมพ์.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ
สุรีย์ แสงสว่างโชติ


O สุรีย์ สาดส่องฟ้า โรงเรียน พิบูลฯนอ
แสง อร่ามคู่เพียร แต่งสร้าง
สว่าง อักษราเขียน สอนสั่ง ศิษย์แล
โชติ ตราบเกษียณอ้าง ช่วงฟ้าพิบูลฯเสมอ.

ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ
O ครูสมทรงสมนามงามสมร่าง
พร้อมทุกอย่างทรัพย์ปัญญาน่าสงสัย
ยังครองโสดร้างคู่อยู่อย่างไร
ตรองถามใจตอบแก้แต่โดยดี
" คนโสดมีเสรีอิสระ
ไร้พันธะผูกเหนี่ยวเกี่ยวตัวพี่
เป็นครูสอนการศึกษามานานปี
งานหน้าที่คือเนื้อคู่ครูสมทรง "


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณO จำนง เดชชู
หัวหน้าหมู่นักการแม่งานใหญ่
เป็นเรี่ยวแรงแห่งพิบูลวิทยาลัย
เกษียณไปฝากความดีเป็นศรีเอย.ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ
O สมจิตร์ อ่ำสงวน
มีส่วนเรี่ยวแรงแข็งขัน
ร่วมมือหมู่นักการงานสำคัญ
ทุกสิ่งสรรที่มอบหมายทำได้เอย.


ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ
36 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอมุทิตาคารวะ ด้วยความอาลัย แด่
อาจารย์ทุกๆท่าน ทั้งที่เคยสอนแระไม่เคยสอนค่ะ หนูชอบอันที่อาจารย์แต่งให้อาจารย์ประทวนค่ะ
สาวประทวนโฉมงามทรามสวาท
เธอผุดผาดเอวองค์ดุจวงศ์ถัง
ผิวพรรณจีนหมวยเกี๊ยะน่าเลี้ยะจัง
แต่น่าชังที่วาทีเธอมีตรึม.
รักอาจารย์ทุกคนนะคะ

น.ส.อทิพาวรรณ สายทองคำ ม.6/6 เลขที่ 20ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักอาจารย์ทุกคนที่สุดในโลกเลยคคะ ขอให้มีสุขภาพเเข็งเเรงนะคะ

น.ส.สุจิตตรา นามประเทือง เลขที่ 19 ก ม.6/11

มธุรส ลาภากรณ์ ม.6/11 เลขที่ 16ก กล่าวว่า...

แม้ว่าจะถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้ว
แต่หนูจะระลึกถึงอาจารย์ทุกคนเสมอค่ะ
รักอาจารย์ทุกคนค่ะ


น.ส.มธุรส ลาภากรณ์ ม.6/11 เลขที่ 16ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชอบที่อาจารย์แต่งของ
อาจารย์ชูชีพกับอาจารย์ประทวนมากเลยค่ะ
อาจารย์ทุกคนจะอยู่ในใจเสมอ
รักอาจารย์ทุกคนค่ะ ^0^

น.ส.มุกรินทร์ เพ็งสุวรรณ ม.6/6 เลขที่ 15ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอมุทิตาคารวะ ด้วยความอาลัย
แด่ อาจารย์ทุกคนที่เกษียณและเออลี่นะครับ
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
โดยเฉพาะ อ.ประทวน
อย่าลืมกินน้ำมะพร้าวทุกวันนะครับเดี๋ยวไม่สวย
ด้วยความปรารถนาดีจาก
นายธงชัย กระต่ายเทศ ม.6/6 เลขที่ 4 ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ท่านอาจารย์ทุกคนที่เกษียณอายุออกไปจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยทุกท่านนั้น ล้วนแต่เป็นบุคลากรชั้นดีที่มีคุณค่าต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ยิ่ง ถึงแม้ต้องจากกัน แต่ในใจยังคงเคารพรักท่านอาจารย์ทุกท่านเสมอและตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง


นางสาว เขมณัฏฐ์ ดิสสงค์ ม.6/5 เลขที่ 12(ข)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักและเคารพอาจารย์ทุกๆคนค่ะ
ขอให้อาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง นะคะ^_____^
หนู คงคิดถึงอาจารย์มากๆเลย
โดยเฉพาะอาจารย์ ชูชีพ

อิอิ
จาก..
นางสาวชิดชนก สุจินพรัหม
ม.6/5 เลขที่ 12ก. ค่ะ ^^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เวลามันก็ผ่านไปเร็วโนะ แปปเด๋วก็มีอาจารย์ที่สอนดีๆๆ

สอนสนุก น่ารักหล่อๆ ก็ออกจากราชการซะแระ

เด๋วเดียวม.6 ก็ต้องจบเช่นกันนน

นึกวันเวลาต่างจังเลยเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้คะ

น.ส.รจนนท์ มงคล ม.6/11 เลขที่ 19 ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จากกันไม่จากไกล

เฮ้อ ปีนี้ก็มีอาจารย์ที่สอนผมเกษียณตั้งสองคนแน่ะ
น่าใจหายจัง แม้ท่านอาจารย์จะสอนผมเพียงปีเดียว
แต่ความผูกผันมากยิ่งกว่า
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ

นายนรุตม์ ธีรดิษฐากุล เลขที่ 5ก ม.6/5

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์ แต่งกลอนเก่งมากเลยค่ะ
คิดได้หลากหลายมากค่ะ
อาจารย์น่าเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา...(ที่เกี่ยวกับกาพย์ กลอน)
น.ส.เจติยา วงศ์เสือ6/9 12ข

นางสาวปพิชญา ตวงรัตนกุล เลขที่ 15ก. ชั้นม.6/4 กล่าวว่า...

ดูรูปอาจารย์กับลุงๆนักการเก่าๆแล้ว
คิดถึงเนอะ

อยากให้อาจารย์กลับมาอีกครั้งจัง

นายวิศิษฐศักดิ์ กันทริกา เลขที่ 7ข. ชั้นม.6/4 กล่าวว่า...

คิดถึงบรรดาอาจารย์ที่ออกไปแล้วเหมือนกันนะครับ
ใจหายอยู่เหมือนกันพอได้กลับมาดูภาพอาจารย์อีกครั้ง

เมื่อไหร่จะกลับมาโรงเรียนเราอีกก็ไม่รู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพเเข็งเเรงนะคะ

น.ส.ชุดาพร นพเก้า ม.6/4 เลขที่ 13ก

น.ส. จิตราภรณ์ สุวรรณรังษี ม.6/3 เลขที่ 8ข. กล่าวว่า...

รักอาจารย์ทุก ๆ คนนะคะทั้งอาจารย์ที่เคยสอนและไม่เคยสอน ขอให้อาจารย์ทุกๆ ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

นส.สุพรรษา ไตรโสม ชั้น ม.6/3 เลขที่ 18 ข กล่าวว่า...

อาจารย์แต่งกลอนเพราะมากๆเลยค่ะ
พออ่านแล้วรู้สึกคล้อยตามมากๆ
ทราบซึ้งถึงพระคุณของหลวงพ่อขาวและคุณครูอาจารย์
ทุกท่านมากๆ ชอบมากๆเลยค่ะเวลาที่อาจารย์แต่งคำประพันธ์ของอาจรย์ที่เกษียณแต่ละท่าน อ่านแล้วคิดถึงอาจารย์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดถึงอาจารย์สุวรรณมากค่ะ อาจารย์สุวรรณเป็นอาจารย์homeroomที่ดีมากค่ะ

นางสาว นัฐติกา แหลมหลัก ม.6/10 เลขที่10ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนเรามีพบต้องมีจาก เมื่อถึงเวลาที่พวกเราต้องจากอาจารย์ บางทีก็ใจหาย แต่ในนใจลึกๆก็อยากให้อาจารย์ได้พักบ้าง

รักอาจารย์ทุกท่านค่ะ ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีความสุขกับบั้นปลายชีวิตนะคะ

ชื่อ น.ส.กิตติรัตน์ คล้ายมั่ง ชั้นม.6/3 เลขที่ 11(ก)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะ
ถึงแม้จะไม่เคยสอนหนู
หนูขอให้อาจารย์ทุกท่านมีความสุข
และสุขภาพแข็งแรงนะคะ


นางสาวชนิดาภรณ์ ห้องกระจก ม.6/4 เลขที่ 12 ก.

อนันญา กล่าวว่า...

รักและเคารพอาจารย์ทุกท่านค่ะ
ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
คิดถึงอาจารย์สุวรรณมากๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ^.^
น.ส.อนันญา ขยันสลุง ม.6/10 เลขที่19ก

ธนพล กล่าวว่า...

รูปสวยมาก กลอนก็เพราะด้วย
คิดถึง อ.ชูชีพ จัง
จะสอบปลายภาคแล้ว เร็วเนอะ

นาย ธนพล พัวประเสริฐ ม.6/6 เลที่ 5ข

นายณัชพล เม้ยขันหมาก เลขที่ 1ก. ม.6/4 กล่าวว่า...

มีพบก็ต้องมีจากลา
เสร้าใจอาจารย์บ้างท่าน
ผมยังไม่มีโอกาสได้เรียนด้วยเลย
แต่ผมก็จะตั้งใจเรียน
ทำวันนี้และทุกๆวันให้ดีที่สุด

นายณัชพล เม้ยขันหมาก เลขที่ 1ก. ม.6/4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนของเราต้องเสียบุคคลากรดีๆไปอีกแล้วสินะ

น่าเสียดายจัง

ยังไงหนูก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะค่ะ

สุขภาพแข็งแรงค่ะ

กลับมาหาลูกศิษย์บ้างนะ

ลูกศิษย์คงคิดถึงกันน่าดูเลย

น.ส.พัลธมาส เชตุพันธุ์ ม.6/4 เลขที่ 16ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์ ชูชีพ หนู คิดถึง อาจารย์มากมาย

อาจาย์เป็นคนที่ ตลก มากๆ


ขอบคุณ สำหรับวิชาความรู้นะคะ ^^


นางสาวณัฐภรณ วงษ์เสน ม.6/6 เลขที่11ก.

hanniballlll กล่าวว่า...

คิดถึงอาจารย์ชูชีพจังเลยค่ะ

O ครูชูชีพเพียงเห็นหลังยังจำได้
พ่อผมดกปรกไหล่อย่าเคืองขุ่น
สอนคณิตฯคิดเก่งหนอนะพ่อคุณ
อย่าเฉียวฉุนพ่อเศรษฐีศรีโรงเรียน.


น.ส.อิศรา ดวงละออ ม.6/6 เลขที่ 22ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดถึงอาจารย์ชูชีพจัง T_T

ขอให้อาจารย์ชูชีพ และอาจารย์ทุกๆท่าน
มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
และก็ขอบคุณสำหรับความรู้ที่อ.มอบให้ค่า..

น.ส.จิรภัทร์ แมลงภู่ เลขที่ 9ก ชั้น ม.6/6

ต๊อกแต๊ก กล่าวว่า...

อาจารย์ทุกคนมีความหมายกับเราเสมอนะค่ะ
จะจดจำวันที่เคยอยุ่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไว้ไม่ลืม

นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ์ ม.6/6 เลขที่ 10ก

ต๊อกแต๊ก กล่าวว่า...

คิดถึงอาจารย์ชูชีพ จังเลย ให้ความรู้มากมาย แถมยังตลกอีกด้วย
ถึงหนูจะได้เกรดวิชาอาจารย์น้อยกว่าตาม 555+

นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ์ ม.6/6 เลขที่ 10ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าหนูออกไปแล้ว ก็ยังอยากกลับมาหาอาจารย์ที่โรงเรียนเสมอนะค่ะ
คิดถึงอาจารย์ทุกคนที่เคยให้ความรู้กับเราในทุกๆด้าน

นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ์ ม.6/6 เลขที่ 10ก
นางสาวพาขวัญ สงวนชม ม.6/6 เลขที่ 17ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้เราทุกคนเป็นเพื่อนกันตลอดไป คิดถึงเพื่อนๆและอาจารย์ทุกคน ความสัมพันธ์ที่เราเคยมียังคงเหมือนเดิม และตลอดไป อิอิ

นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ์ ม.6/6 เลขที่ 10ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้มีสิ่งดีๆแบบนี้ให้พวกเรานักเรียนทุกคนได้อ่านกันนะค่ะ ให้ความรู้ซึ่งทำให้เราสามารถนำไปคิดใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ์ ม.6/6 เลขที่ 10ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนูเชื่อว่าวันหนึ่งคนไทยจะเลิกทะเลาะกันได้ และประเทศเราก็จะสงบสุขค่ะ

นางสาวธีราภรณ์ พาณิชย์นววิธ ม.6/4 เลขที่ 11ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์คะ...ขอรูปสีเขียวเยอะๆสิคะ-*-

รูปอาจารย์หามาสวยทุกรูปเรย

อยากได้รูปสีเขียว

จะได้เป็นหน้าเป็นตาของคณะ4

อิอิ^^

น.ส.ธนภรณ์ ใจธรรม ม.6/9 เลขที่ 15ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์แต่งกลอนได้สัมพันธ์กับรูปภาพมากค่ะ

ทำให้เราเข้าใจในการสื่อความของภาพมากขึ้นด้วย

น่าสนใจมากๆเลย


น.ส.ธนภรณ์ ใจธรรม ม.6/9 เลขที่ 15ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากเลยค่ะ

รู้สึกรักโรงเรียน มากเลย

เฮ้อ ใกล้จบล่ะคงคิดถึงน่าดูเล้ย

น.ส.จันจิรา ทรัพย์อนันต์

ชั้น ม.6/5 เลขที่ 7ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงบทความนี้จะนานแล้วก็ตาม
แต่ความดีที่อ.ทุกๆท่านได้สะสมมานี่ ไม่เคยทำลูกพิพูลฯ ลืมได้เลย
ขอบคุญ อ.สมนา ปนาทกูล มากๆนะค่ะ ที่สอนให้หนูได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับชีวิตในสังคม และอ. ยังสอนสอดแทรกไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนในสังคมอีกด้วย และก็ขอบคุณอ. ทุกๆคนมากนะค่ะ ที่ทำให้พิบูลฯของเรามีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้
นางสาว พภัสสรณ์ ใจดี เลขที่ 11 ก. ชั้น ม.6/7

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เมื่อคนเรามีพบกันก็ต้องมีจากกันเป็นเรื่องธรรมดา ครูอารจารย์ทั้งที่เคยสอนและไม่ได้สอนเรา ทุกท่านล้วนแล้วเป็นผู้ที่มีพระคุณ ครูสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี หวังเห็นศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต เราทุกคนจึงต้องตอบแทนพระคุณของท่นด้วยการเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิต

นางสาวอรพิน วาชัยศรี ชั้น ม.6/10 เลขที่ 20ก