วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แม่ฮ่องสอน - ปาย

แม่ฮ่องสอน
O แม่ เพียงแม่แผ่นพื้น ปฐพี ภูดอยโพ้นนา
ฮ่อง เรียกฮ้องบุตรี ห่วงหน้า
สอน ปวงประเพณี แดนถิ่น เถื่อนนอ
หวังบุตรโตเติบกล้า พ่องเพี้ยง "แม่ฮ่องสอน"


" หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง "

O ถึงจุดหมายลงยืนแลแม่ฮ่องสอน บุญปางก่อนคงหนุนให้ได้มาเห็น
ทางสัญจรเวียนวนจนลำเค็ญ ขับยากเย็นสองพันโค้งถึงโล่งใจ
O กลางขุนเขาป่าไม้และไอหมอก ลมเย็นบอกอยากใกล้ชิดเพื่อนมิตรใหม่
อิ่มอารมณ์เพลินตาฝ่าทางไกล หลอมอยู่ในมโนภาพอาบอุรา .

O ปายคือปลายขอบแคว้น เวียงภิงค์
ปายต่อแม่เวียงอิง แอบหล้า
ภูเกิดแม่เชี่ยวชิง กระแสสู่ เวียงนอ
เวียงเกิดเชียงใหม่ถ้า หล่อล้านนาเกษม

O คนปายปลาตลี้ คนปาย
คนเมืองเที่ยวเมืองปาย ป่นปี้
ไทยฝรั่งแหม่มมุ่งหมาย ปายกอปร สุขแฮ
ปายแต่ก่อนกลับลี้ หลบเร้นกามกระแสO อยากเห็นปายคงความงามตามแต่ก่อน กลางดงดอนเคยอยู่กินถิ่นอาศัย
ประเพณีที่เป็นหลักฟูมฟักใจ สืบสานไว้บรรพชนคนปู่ตา
O วิถีปายควรคงปายสืบสายเลือด อย่ายอมเชือดศักดิ์ศรีมีสง่า
วิถีถิ่นวิถีฐานงานประชา ความเป็นมาของคนปายอย่าหายไป .

ปล. ความรักที่มีต่อปาย ควรเป็นรักบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ ไม่ควรแต่งแต้มตามอำเภอใจ เพราะปายเป็นละอ่อนชาวเหนือไร้เดียงสา ใช่ไก่แก่แม่ปลาช่อน และเราต้องการมาพบปายในสภาพไร้เดียงสาตลอดไป.

ไม่มีความคิดเห็น: