วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

อาลัยพระพี่นาง - กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


พระเชษฐภคินีในดวงใจ

O ฟ้าสิ้นดินเทวษไห้ โหยครวญ
สามโลกโศกกำสรวล ทั่วหล้า
กัลยาณิวัฒนาด่วน ชีพดับ พระชนม์นอ
น้ำเนตรหลั่งท่วมฟ้า จรดฟ้าครวญถวิล
O ทรวงเพียงแตกแล่งร้าว รานใจ
พระพี่นางภูวนัย มอดม้วย
ทุกข์เกินทุกข์ใดใด เดิมโศก เศร้าแล
แบ่งธุลีทุกข์ฉ้วย บาทข้าทูลสนอง
O ใจป่นปานมอดไหม้ หมดทรวง
ญาณจึ่งปราศรสปวง เปล่ารู้
ชีพตอบแต่ล่อลวง เรือนร่าง รู้ฤา
สิ้นพระพี่นางผู้ แม่แม้นมิ่งขวัญ
O เชิญปวงไทยทั่วหล้า สากล
ทำแต่ดีส่งกุศล พรั่งพร้อม
กอปรกิจเพื่อภูมิพล ภูมิแผ่น ดินเฮย
พลิกเศรษฐกิจเพื่อน้อม นาถเจ้าจอมสยาม
O พร่ำเพรียกเพียงพ่อเอื้อน อบรม
ราษฎร์จึ่งควรบังคม ใส่เกล้า
พรรษาแปดสิบสม ควรสืบ สานนา
ดินเกิดแผ่นใดเฝ้า พลิกฟื้นสืบสาน
O ปวงพิบูลฯข้าบาทค้อม บังคม
สืบสนองในปรารมภ์ พิลาสหล้า
กิจเกื้อประชาสม - บูรณ์สุข ถ้วนแฮ
สถิตพรหมพิมานฟ้า อยู่ฟ้าแมนสรวง โสตถิ์เทอญ.
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ

5 มกราคม 2551
แด่พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
สิ้นพระชนม์เมื่อ 2 มกราคม 2551
เวลา 02.54 น.
ฟังบทเพลง ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์

11 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บทความที่ได้อ่านมาทั้งหมดนี้เป็นบทความที่ดีมากๆเลยค่ะ มีทั้งวรรณคดีต่างๆ และคลังข้อสอบ ที่มีสาระ ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะเลยค่ะ
นางสาว อรชา อาจสามารถศิริ ม.6/7 เลขที่21ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น.ส.อรพรรณ มีมั่งคั่ง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 22ข.
เป้นบทความที่ดีมากเลยคะ อ่านแล้วกินใจดี หามาลงให้อ่านเยอะๆนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นาย ปัทมเขตต์ สุขโชคพานิช ม.6/3 เลขที่ 3ก.
จากโคลงที่ได้อ่านซึ่งเป็นการแต่งเพื่อถวายแด่พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เป็นโคลงที่ประพันธ์ขึ้นได้อย่างลึกซึ้งและมีความไพเราะเป็นอย่างมาก ทำให้เรานึกถึงพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทย....

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวธัญลักษณ์ เปลี่ยนเพ็ง ม.6/3 เลขที่ 12ข.
จากบทร้อยกรองที่อ่าน รู้สึกอาลัยกับการจากไปของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และยังได้ความรู้เกี่ยวกับโครงสี่สุภาพด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บทความนี้เป็นบทความที่มีความไพเราะ แสดงถึงความอาลัยแด่พระพี่นาง
นางสาววรรณวิภา ม่วงสวย ม.6/7 เลขที่ 18ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จากบทความที่อ่านเป็นบทความที่มีความไพเราะมากเลยคะซึ่งแต่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่พระพี่นาง
น.ส.อมรรัตน์ ปัญญาหอม ม.6/9 เลขที่ 21ก.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นบทความที่ไพเราะและลึกซึ้ง อ่านแล้วทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจกับการจากไปของพระองค์
น.ส.นันทกา ปาวิลัย ม.6/5 เลขที่ 19ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สิ่งที่หนูได้อ่านคือสิ่งที่หนูไม่เคยรู้เลย
ที่สำคัญรูปก็ไม่เคยเห็นด้วย
เลยรู้สึกรักและเคารพในตัวพระองค์ท่านมากขึ้นด้วย

นส.ชยาภา บุญมา ม.6/3 เลขที่ 8ก.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บทร้อยกรอง ที่อาจารย์แต่ง

ให้กับ พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นั้น

มีความไพเราะมาก และลึกซึ้งกินใจดีครับ

ซึ่งทำให้ผมนึกถึงพระคุณของท่านที่มีแต่แผ่นดินไทย

แห่งนี้ครับ..นาย รัชพล ทองศรี ม.6/12 เลขที่ 9ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้วน้อมรำลึกถึงพระพี่นางมากๆเลย
พระองค์ท่านทรงประกอบพระกรณียกิจ ไว้มากมาย
ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวไทยเสมอมา

ขอไว้อาลัยค่ะ
น.ส.ณัชญากาญจน์ พาณิขพิบูลย์ ม.6/6เลขที่12ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ท่านทรงเป็นตัวอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย

ทรงเป็นแบบอย่างในการประกอบพระกรณียกิจ ที่ทรงคุณค่า

บทกลอน ชิ้นนี้ คือบทกลอนที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมา

ได้ลึกซึ้งกินใจ ของผมดีครับนาย ณฐกร คณโฑทอง ม.6/12 เลขที่ 6ข