วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551

12 สิงหาคม - วันแม่ของแผ่นดิน

12 สิงหาคม - วันแม่ของแผ่นดิน
O ศรีสิริกิติ์เกื้อ กอปรงาน ศิลป์นอ
ศรีสืบนาครสาน ศาสตร์ไว้
ศรีแม่สื่อสมาน ใจราษ - ฎรแล
ศรีแผ่นดินส่งให้ ร่มฟ้าไผทเกษม.
นายศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ ประพันธ์

พระราชประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล (ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) และท้าววนิดาพิจาริณี บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อำเภอปทุมวัน จ.พระนคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สิริกิติ์" มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"

การศึกษา
พ.ศ. 2479 เมื่อหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์มีอายุได้ 4 ขวบ ก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ทว่าในขณะนั้น แม้เหตุการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศไทยจะสงบลง แต่สถานการณ์ระหว่างประเทศก็ไม่สงบ กล่าวคือ สงครามมหาเอเชียบูรพาเริ่มแผ่ขยายมาถึงประเทศไทย กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้งจนการคมนาคมไม่สะดวก พระบิดาจึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เพราะอยู่ใกล้วังพระบิดา ได้เรียนที่นั่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จนจบชั้นมัธยมศึกษา หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้เรียนเปียโน ซึ่งเรียนได้ดีและเร็วเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสด้วย
พ.ศ. 2489 ครั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องเสด็จไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เยมส์ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยได้ทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ด้วย ในเวลานั้นหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ มีอายุได้ 13 ปีเศษ และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้ศึกษาต่อทั้งวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และวิชาเปียโนกับครูพิเศษ หลังจากนั้นไม่นาน พระบิดาย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศส ตามลำดับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็ยังคงเรียนเปียโน และตั้งใจจะศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส ระหว่างที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (ขณะนั้นทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์) ซึ่งพระองค์เสด็จประพาสกรุงปารีส โดยทางรถยนต์จากสวิตเซอร์แลนด์ เพราะประสงค์จะเลือกซื้อรถยนต์พระที่นั่งแทนคันเดิม และยังได้รับชมการแสดงดนตรีของคณะที่มีชื่อเสียงด้วย ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินมายังกรุงปารีส ก็ได้ประทับที่สถานทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับนักเรียนไทยคนอื่นในสมัยนั้น ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดการดนตรีเป็นพิเศษ ขณะที่หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ก็สนใจศิลปะเช่นกัน ทำให้เกิดความความสัมพันธ์ขึ้น
อภิเษกสมรส
วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และ เทพมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ ในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินี วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”
แด่แม่ของแผ่นดิน
O แม่ผองไทยทั้งแผ่นดินถิ่นประเทศ แม่ปกเกศลูกสยามตามวิถี
แม่หนุนเกื้อโดยทรงนำกระทำดี แม่ทรงพลีเพื่อประชาสุขถาวร
ลูกสำนึกน้ำพระทัยจากใจแม่ ลูกท้อแท้พระเมตตามาถ่ายถอน
ลูกบูชาราชินีศรีมารดร ลูกอาทรเทิดพระองค์ทรงพระเจริญ.
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ ประพันธ์

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จังหวัดลพบุรี
12 สิงหาคม 2551

46 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รูปภาพของสมเด็จพระราชินีสวยมากค่ะ บางภาพหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลย และเรื่องราวที่อาจารย์นำมาลงนั้นทำให้หนูได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติของพระองค์มากขึ้น

นางสาว ชลิศา มานุรัตนวงศ์ เลขที่ 15ก ม.6/4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กระผมมีความซาบซึ้งในความกรุณาธิคุณของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และได้เห็นภาพมากมายซึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน

นาย นันทวัฒน์ อุบลทัศน์ เลขที่ 6 ข ม.6/4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พระองค์ท่านทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน เป็นแม่ของปวชชนชาวไทย และเป็นราชินีที่ทั่วโลกต่างสรรเสริญ พระองค์ท่นทรงงานอย่างหนักเคียงพระวรกายองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยทุกคนรวมทั้งตัวผม ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนี้ เนื่องในวันแม่ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
และวันแม่ปีนี้ผมไม่ได้กลับบ้านแต่ผมจะส่งmmsไปให้แม่ครับ
อีกอย่างบล็อคอาจารย์น่ะดีมากครับ

นายหิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง
ม.6/8 เลขที่ 11ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับอ.ศักดิ์สิทธิ์
ชอบกลอนที่อาจารย์แต่งมากเลยครับ
ดูมีความไพเราะมาก
รูปพระราชินีท่านก็ทรงเลอโฉมมาก
ขอตัวไปกราบแม่ก่อนนะครับ

นายกิตติ สุพรรณกนก
ม.6/5 เลขที่ 2 ก.

รจนนท์ มงคล ม.6/11 เลขที่ 19 ข. กล่าวว่า...

ในวันแม่ปีนี้เราสามารถรู้จักคำว่าแม่มากยิ่งขั้น
และเมื่อมาได้อ่านบทความที่อาจารย์หามานั้น
เป็นเรื่องราวของพระราชินี

ทำให้ซาบซึ้งถึงพระคุณแม่และที่สำคัญ

กลอนที่อาจารย์หามานั้นกินใจจริงๆๆเลยคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะอาจารย์

ถึงแม้ว่าจะเลยวันแม่มาแล้ว บทความที่อาจารย์หามาให้อ่านได้อ่านก็รู้สึกว่ามีกลอนที่น่าฟัง อ่านแล้วมันรู้สึกซึ้งค่า
ก่อนหน้านี้ตอนบ่ายๆหนูก็ได้ไปกราบแม่มาแล้วคะ

น.ส.กนกวรรณ แดงจันทร์แก้ว ม.6/11
เลขที่ 7 ก.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์แต่งกลอนเพราะมากค่ะและมีความหมายดีมากๆและมีภาพประกอบในเว็บที่สวยดีและยังได้รู้ถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอีกด้วย

น.ส. ศริษา บัวทอง ชั้น ม.6/6 เลขที่ 20ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันแม่แล้ว
ขอให้แม่มีความสุขมากๆนะค่ะ
อ่านแล้วรุสึกดีมากค่ะ
รักแม่มากนะค่ะ

นางสาว วิไลลักษณ์ สุขดี ชั้น ม.6/7 เลขที่19ก.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้วทำให้ข้าพเจ้า

ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

และอยากจะบอกว่ารักแม่มากค่ะ

นางสาว ปนัดดา พวงพิกุล ชั้น ม.6/11 เลขที่ 14ก.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันแม่ปีนี้ข้าพเจ้าได้นำดอกมะลิไปให้แม่
แล้วบอกแม่ว่า หนูรักแม่มาก

**ซึ้งกับคำกลอนของอาจารย์มากเลยอ่ะชอบมากกกกกกกอาจารย์แต่งเก่งมากกกกกก

นางสาว เกศราภรณ์ คำพูล เลขที่ 9ก ชั้น ม.6/11

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงจะผ่านวันแม่ไปแล้วแต่ฉันก็รักแม่ทุกวัน

อ่านกลอนอาจารย์แล้วจะร้องไห้ค่ะ "เติบโตจนป่านนี้นี่เพราะใคร แม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้น กลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใส ได้ชีวิตแล้วก็หลงระเริงใจ ลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจา

นางสาว กานต์สุดา สุภัทรประทีป เลขที่ 8ก ชั้น ม.6/11

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเพิ่งรู้นะคะอาจารย์ว่าพระราชินิของเราท่านก็ทรงเรียนเปียโนมา แล้วก็ภาพของพระราชินีตอนสาวๆ ก็คล้ายกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เลย สวยมากค่ะอาจารย์

นางสาวชนากานต์ ประสาทศิลป์ ม.6/8 เลขที่ 12ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินจริงๆครับ ไม่ว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไร พระองค์ก็ยังทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประเทศไทยเสมอ
นายอรรคพล อธิคม ม. 6/8 เลขที่ 12 ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ส่งความรัก มอบแก่แม่ของเรา แทนคำว่า “รักแม่...ที่สุดในโลก” และแม่ของเราเป็น “คุณแม่...คนดีที่หนึ่ง” แม่ คือ ผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูก ๆ คอยดูแลเอาใจใส่และประคบประหงมลูกจนเติบใหญ่ ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์


นางสาวนวลผ่อง ยิ้มแย้ม เลขที่ 12ก ม.6/11

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันแม่1ปี มี1วัน แต่ความรักแม่มีทุกวันไม่คยเปลี่ยน
จะรักแม่ตลอดไป

กลอนของอาจารย์มีความหมายดีมากค่ะ
น.ส.กนกภัทร พึ่งน้อย ชี้น ม.6/10 เลขที่ 12ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ที่ปวงชนชาวไทยรัก
ยิ่งอ่านบทความพระราชประวัติที่มีรูปที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนและบทกลอนที่อาจารย์แต่งก็ยื่งทำให้หนูระลึกถึงพระคุณแม่ของหนูมากขึ้นค่ะ //รักแม่จัง

น.ส.อนันตญา อ่างแก้ว ม.6/3 เลขที่21 ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เนื้อหาดีมากครับอาจารย์ ประโยชน์มากมายทำให้ผมได้รู้ประวัติของพระราชินีและเรื่องต่างๆอีกมากมาย
ผมอยากให้อาจารย์โพสเนื้อหาอย่างนี้อีกครับ

นายธีรวิชญ์ ศุภศิริพงษ์ ม.6/6 3ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับอาจารย์
พระองค์ทรงเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ทำให้ผมเทิดทูนพระองค์ท่าน
และทำให้ผมรักแม่มากยิ่งขึ้นครับ
ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ


นายวรรณจักร โชติช่วง ม. 6/3 เลขที่ 7 ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บทกลอนอาจารย์ซึ้งได้ใจมากเลยค่ะ

หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเลยค่ะ

เมื่อเรายังมีโอกาศที่จะทำอะไรให้กับคนที่เรารักเราจง

ทำไปอย่าทำในวันที่มันสายไปแล้ว ตอนนี้สิ่งที่ข้าพเจ้า

ยังทำได้อยู่คือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี เชื่อฟังท่านค่ะ

นางสาวปริยอร อ่องสร้อย เลขที่17ข ม.6/11

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พระองค์ทรงมีคุณต่อแผ่นดินมาก
และเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก
และคนไทยทุกคนรักพระองค์มาก


นางสาวปิยมล เคนคำภา ชั้นม.6/6 เลขที่10ข.

นางสาว ชญาณิศา มาสวนจิก ม.6/8 เลขที่ 11ข. กล่าวว่า...

เว็บที่อาจารย์ทำขึ้นนี้ทำให้หนูให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์มากเลยค่ะแล้วพระองค์ท่านนั้นมีความสามารถมายมากหลากหลายประการเลยทีเดียวที่เหมาะสมกับการเป็นแม่ของแผ่นดิน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมมีความสุข ที่ได้อ่านบทความนี้ ได้รู้จักแม่ของแผ่นดินดียิ่งขึ้น พระองค์ทรงเป็นต้วอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย ขอให้ท่านอยู่คู่ชาวไทยไปอีกนานแสนนาน

นาย ศุภณัฐ เพชรล้อม ม.6/8 เลขที่ 6ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมรักแม่ของผมมากๆคับ

อยากให้ท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วผมจะเป็นเด็กดีของคุณแม่คับผม

นาย วรเมธ อยู่แพ ม.6/7 เลขที่ 3ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พระราชินีเป็นแม่ของแผ่นดินที่งามสง่าที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นางสาวมุกรินทร์ เพ็งสุวรรณ ม.6/6 เลขที่ 15ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอฝาก...บทประพันธ์สำหรับลูกๆทุกคน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551

พ่อแม่ ก็แก่เฒ่า จำจากเจ้า ไม่อยู่นาน
จะพบ จะพ้องพาน เพียงเสี้ยววาร ของคืนวัน
ใจจริง ไม่อยากจาก เพราะยังอยาก เห็นลูกหลาน
แต่ชีพ มิทนนาน ย่อมร้าวราญ สลายไป
ขอเถิด ถ้าสงสาร อย่ากล่าวขาน ให้ช้ำใจ
คนแก่ ชะแรวัย คิดเผลอไผล เป็นแน่นอน
ไม่รัก ก็ไม่ว่า เพียงเมตตา ช่วยอาทร
ให้กิน และให้นอน คลายทุกข์ ผ่อนพอสุขใจ
เมื่อยาม เจ้าโกรธขึ้ง ให้นึกถึง เมื่อเยาว์วัย
ร้องไห้ ยามป่วยไข้ ได้ใครเล่า เฝ้าปลอบโยน
เฝ้าเลี้ยง จนโตใหญ่ แม้เหนื่อยกาย ก็ยอมทน
หวังเพียง จะได้ยล เติบโตจน สง่างาม
ขอโทษ ถ้าทำผิด ขอให้คิด ทุกทุกยาม
ใจแท้ มีแต่ความ หวังติดตาม ช่วยอวยชัย
ต้นไม้ ที่ใกล้ฝั่ง มีหรือหวัง อยู่นานได้
วันหนึ่งคงล้มไป
ทิ้งฝั่งไว้.....ให้วังเวง ......

นางสาวรัตนาภรณ์ เคหนาค ชั้น ม.๖/๘ เลขที่ ๑๙ ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักพระราชินีที่สุดเลยค่ะ

ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งและเป็นผู้หญิงต้นแบบของทุกๆคนเลยค่ะ

น.ส.อทิพาวรรณ สายทองคำ ม.6/6 เลขที่ 20ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

"ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ"
ที่ได้อ่านบทความนี้ ทำให้ทราบพระราชประวัติของพระองค์มากขึ้นและได้เห็นภาพต่างๆของพระองค์ท่านในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เห็นความรัก ความเมตตาที่พระองค์มีต่อลูกและปวงชนชาวไทย

น.ส.ภัสสรสิรี กงแก้ว ม.6/8 เลขที่18ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์ ชั้น ม.6/5เลขที่ 16ก
แม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเรามากจริงๆ ท่านเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดเรา เป็นครูคนแรก และยังเป็นดวงใจของเราอีกด้วยซึ่งเราก็เป็นดวงใจของท่านเหมือนกัน ที่สำคัญที่สุดอยากบอกว่า"...รักแม่มากๆๆๆๆๆๆๆ..."

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมคิดว่าพระองค์ท่านเป็นแม่ที่เป็นผู้เสียสละ และเป็นผู้ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ คนไทยควรภูมิใจที่มีแม่ของแผ่นดินที่เป็นผู้เสียสละอย่างหาที่เปรียบมิได้
นาย อภิเชษฐ ก้อนคำ ม. 6/6 เลขที่ 6ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูชื่อนางสาววิลาสินี สุขประเสริฐ เลขที่ 16ข. ชั้นม.6/4

จากที่ได้อ่านบล็อคของอาจารย์เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ ทำให้หนูรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน เป็นแม่ของปวงชนชาวไทยทุกคน และพระองค์ทรงคอยดูแลประชาชน ขจัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ ได้ทราบพระราชประวัติของพระองค์อย่างละเอียดมาก
และอาจารย์แต่งกลอนได้เพราะดีคับนาย ธงชัย กระต่ายเทศ ม.6/6 เลขที่ 4ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์แต่งกลอนเพราะดีนะคะหนูชอบตรงที่ แม่หนุนเกื้อโดยทรงนำกระทำดี แม่ทรงพลีเพื่อประชาสุขถาวร มันทำให้รู้สึกว่าแม่ทำเพื่อเรามาก ซาบซึ้งดีค่ะ


น.ส. อทิพาวรรณ สายทองคำ ม.6/6 เลขที่20ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การ์ตูนเรื่ององคุลีมาลสนุกดีค่ะ มีภาพประกอบด้วย ทำให้จำเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น การ์ตุนเรื่องนี้สอนเราได้เยอะเรยค่ะ "บุคคลใดละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้แสงสว่างเหมือนดั่งดวงจันทร์พ้นแร้วจากเมฆฉะนั้น"

น.ส.อทิพาวรรณ สายทองคำ ม.6/6 เลขที่20ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันแม่ปีนี้
หนูได้กราบแม่แล้วค่ะ
ปีนี้จะทำให้แม่ภูมิใจค่ะ
รักแม่ที่สุด

นางสาวกุลธิดา ศิริเวช 11ข 6/5

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์รูปภาพอาจารย์สวยมากค่ะ
แล้วกลอนก็เพราะมากเลย

ก็วันแม่ก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งเลย
ก็เราควรจะที่จะไปกราบไหว้คุณแม่กัน
แล้วก็อย่าทำให้แม่เสียใจ

มธุรส ลาภากรณ์ ม.6/11 เลขที่ 16ก กล่าวว่า...

ถึงว่า วันแม่จะล่วงเลยมาแล้วนั้น

แต่ภาพความประทับใจที่ลูกมีต่อแม่แม่มีต่อลูก
จะไม่เลือนหายไป
จะเก็บอยู่ในความทรงจำเสมอไปค่ะ

มธุรส ลาภากรณ์ ม.6/11 เลขที่ 16ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจมากๆเลยที่ได้อ่านบทความเหล่านี้รู้เลยว่าท่านเป็นแม่ของแผ่นดินจริงๆ รูปของอาจารย์สวยมาก

นางสาวอรุโณทัย ใยกะมุด เลขที่ 22ข ม.6/9

นายพิชยา วงษาสุข ม6/3 เลขที่ 5ข กล่าวว่า...

เห็นบทความนี้ก็บอกได้แค่

ขอให้พระราชินี ทรงพระเจริญ

และ รักแม่ ที่บ้านที่ซู๊ดดดดด

-----------------------------------

นายพิชยา วงษาสุข ม6/3 เลขที่ 5ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักแม่นะครับ

"คำว่าแม่นั้นเปรียบเหมือนฟากฟ้า

คอยนำพาอุ้มชูลุกสุขสันต์

อยากบอกแม่ผมรักแม่ยิ่งชีวัน

ให้แม่นั้นมีความสุขตลอดกาล"

นายสิงหา ภู่ระยับ ม.6/3 เลขที่ 1ข

ปัทมา พุ่มลำเจียก กล่าวว่า...

ปีนี้ลูกได้มีโอกาสได้ไปกราบเท้าแม่

ลูกได้บอกรักแม่

และลูกจะรักแม่ทุกวัน

รักตลอดไปค่ะ

นางสาวปัทมา พุ่มลำเจียก เลขที่17ข.
ม.6/10

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิต
แม่คือเข็มทิศชี้ทางสว่างไสว
พระคุณแม่มีมากล้นพ้นใคร
ยากจะหาคุณใดมาตอบแทน
ลูกคนนี้จะไม่รักแม่แค่วันแม่วันเดียว แต่ลูกคนนี้รักแม่ทุกๆวันนะจ๊ะ..

ชื่อนางสาวนิภาพร รอดพงษ์ ชั้น ม.6/10 เลขที่ 12ก.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เท่ารักของแม่...
ไม่มีความห่วงใยไหนจริงใยเท่าความห่วงใยของแม่...
ไม่มีคำพูดไหนจริงใจเท่าคำพูดของแม่...
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีอีกแล้วผู้หญิงคนไหน...ดีเท่ากับแม่ชองเราเอง


รักแม่ให้มากๆๆนะทุกคน ไม่ใช่เฉพาะวันแม่แต่ขอให้รักท่าทุกๆวัน...

กอดท่าน หอมท่าน ไม่ต้องอายหรอกเพราะท่านคือแม่ของเรา

รีบๆๆทำนะก่อนที่จะสาย...เกินไป


นางสาวตวงพร รอดพิทักษ์ ม.6/7 เลขที่ 14 ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แม่เป็นผู้ที่มีพระคุณมากล้นสำหรับลูกทุกคน แม่คือคนที่คอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษากับเราตลอดมา สิ่งที่เราจะตอบแทนพระคุณแม่ทำให้แม่ภูมิใจและมีความสุขได้คือการที่เราเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จในชีวิต

นางสาวอรพิน วาชัยศรี ชั้น ม.6/10 เลขที่ 20ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันแม่ ที่ ผ่านมา

ผมอาจเป็นคนเดียวที่ไม่กล้าบอกรักแม่คนที่2ของผม นั่นคือ ยาย ของผมเอง

ผมเพียงได้แต่บอก รัก ท่านอยู่ในใจ

เพราะผมคิดว่า ผมอยากทำให้ท่านสบายใจมากกว่าที่ผมจะบอกรักท่านเพียงอย่างเดียว..

"ผมรักแม่ครับ อยากทำให้แม่ภูมิใจในตัวผมคับ"นาย รัชพล ทองศรี ม.6/12 เลขที่ 9ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รูปพระราชินีคงเป็นรูปที่หายากใช่มั้ยคะอาจารย์
เพราะบางรูปหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
น่าภูมิใจจริงๆที่แผ่นดินไทยมีท่านเป็นแม่ คอยดูแลลูกๆคนไทยให้สงบสุขร่มเย็น

นางสาวทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์ ม.6/10 เลขที่ 8ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิตให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้
สอนให้รู้จักรักให้รู้จักความเป็นมนุษย์
สร้างให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส
ท่านมีพระคุณกับเรามากเพียงนี้
ฉะนั้นอย่าลืมทดแทนคุณด้วยความกตัญญูนะคะ

นางสาวนันธิยา ศรีวรพจน์ ม.6/10 เลขที่ 11ก