วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กษิณา กตัญญุตาคุณ 2553

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2553
เรียงร้อยศรัทธา กตัญญุตาคุณ
O นับสิบล้านนาทีที่รู้จัก หลอมความรักร่วมงานลานอักษร
นับชั่วโมงสามแสนความอาทร ร่วมงานสอนเป็นน้องพี่ที่ผูกพัน
O นับหมื่นวันเพียรสร้างทางเพื่อศิษย์ ร่วมชีวิตครูพิบูลฯเพิ่มพูนฝัน
ผ่านสุขทุกข์ท้ออุรามาร่วมกัน จวบถึงวันเกษียณเวียนมาเยือน
O สี่ร้อยเดือนกำหนดหมดบทบาท เปรียบดังญาติอาลัยหาใดเหมือน
สามสิบปีพร้อมหน้าจะลาเลือน จึงสะเทือนใจคิดเป็นนิจจัง
O ประณมมือน้อมจิตอธิษฐาน เรืออาจารย์วางแจวจะเทียบฝั่ง
ขอไตรรัตน์ดุจฉัตรกางสร้างกำลัง ตราบชีพยังเย็นด้วยสุขสิ้นทุกข์เทอญ.
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณไม่มีความคิดเห็น: